něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 15. 4. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            

Větrná pouť (poezie, Woyta) • Loď Bláznů (Pavel Skořepa) • Vandrák (poezie, Jaroslav Alétotaky) • Depodál (poezie, Lokálka)

21.2.2024
Depodál

Byl tu muž a stavěl depo

Vždycky tvrdil, že se nepo

Že demisi nepodá 

Najust staví depo dál 

14.2.2024
Vandrák

Ťapkání lídí po mokrých chodnících parku
zní jako pusinky od Tebe

kolem a nade mnou šumí naše moře
silnic a dálnic

pospím si u Botiče
ještě chvilku.

9.2.2024
Loď Bláznů
Moře si může být rozbouřené, jak jen mu libo.
Smýkat lodí svéráznou, barevnou, tam a sem.
Jí se nemůže přihodit věru ničeho zlého.
Již jen s tou posádkou bláznivou, jejímž členem také jsem.
Plavíme se na truc celému velkému, širému světu.
Pestrobarevné prapory vlají k naší neskonalé radosti.
Ti, kdo nás znají, vědí. A těm co ne, to stejně nevysvětlíme.
Není to zapotřebí. Samotnou plavbou, činíme zadosti.
Jedna Loď bláznů, zmítaná na nevyzpytatelných vlnách života,
už vlastně neví, odkud vyplula a kde by měl být plavby cíl.
Vždyť sama plavba je smyslem i cílem, poháněna dobrým povětřím.
Jen tento jediný smysl Lodi bláznů ještě zbyl.
Napnuté plachty, s vírou a nadějí, hledět až za obzor.
Nikdy se neztratí, nepotopí, naše přízračná Loď bláznů.
I ty můžeš nastoupit, přidat se k výpravě, zažít mnoho
bezprostředních dobrodružství života, nebo dál žít v prázdnu.
7.2.2024
Větrná pouť

Silnicí,

nad níž vítr mocně duje,

hučí a třese stromy v zahradách,

se sluncem v zádech kráčím

od města stále dál.

 

Blátem,

vyjetou cestou v křovinách

jdu jen co noha nohu mine.

Divoký příboj větrný

ještě neustal.

 

Než dojdu tam nad vsí ke křížku,

můj větře, nesraz mne do kaluží!

Nejsem ti o mnoho víc než pírkem.

Vím, že jak s tenkým stéblem trávy,

rád by sis i se mnou hrál.

 

Za vesnicí vidím,

že na autobus se nedostanu.

Přes cestu teče rozvodněná řeka

Vítr se zklidnil a jen drobné vlnky

po rozlité vodě přes silnici hnal.

 

Zase šlapu mezi poli

proti větru i slunci,

které se sklání.

Můj věčný úkol - přijmout i to,

čeho bych se nenadál.⇡nahoru⇡         ➜ leden 2024


V případě, že budete chtít některé ze zde uveřejněných děl použít v nacistickém pornofilmu, Blázni.cz si vyhrazují právo na jednu kopii.